Bibeli wipe “Nitori enyin ti je okunkun leekan, sugbon nisisiyi, enyin di imole nipa ti Oluwa: e maa rin gege bi awon omo imole” Efesu 5:8

Mo so pelu igbagbo wipe:  Niwon bi Olorun ti gbami kuro lowo agbara okunkun emi yio maa rin bi omo imole ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply