Bibeli wipe “Emi ko ti wi fun O pe, bi iwo ba gbagbo, Iwo o ri ogo Olorun”. Johannu .  Johannu 11:40

Mo so pelu igbagbo wipe: Niwon igbati mo ti gbagbo ninu Olorun, emi yio ri ifarahan ogo Re ninu aye mi lodun yi, ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply