Bibeli wipe “E gbimo po, yoo si di asan, e s’oro naa, ki yoo si duro: nitori pe Olorun wa pelu wa”  Isa. 8:10

 

 

Mo so pelu igbagbo wipe: “Olorun yio so gbogbo ero ota lori mi di asan, emi ati ebi mi ti di asegun ni Oruko Jesu Kristi.   Amin

Leave a Reply