Bibeli wipe: “Ko le si Juu tabi Griki, eru tabi ominira, okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu”      Gal. 3:28

 

Mo so pelu igbagbo wipe: Olorun yio fun mi ni Oore-ofe lati se ohun ti yio mu isokan ara Kristi  mule, fun ogo Oruko Re ni Oruko Jesu Kristi . Amin

 

Leave a Reply