Bibeli wipe “Nitori Olorun feran araye to bee ge, ti o fi Omo bibi Re kansoso funni, ki enikeni ti o ba gba a gbo ma ba segbe, sugbon ki o le ni iye ainipekun” 

John 3:16

    ‘Nitori ti mo ti gba Jesu ti se ebun Olorun fun igbala araye,

Mo so pelu Igbagbo wipe “Ore-Ofe ati Ibukun gbogbo ti o ti ipase re wa, ko ni fo mi ru”  ni Oruko Jesu Kristi.   Amin.    

Leave a Reply