Bibeli wipe “Ki Olorun ki o saanu fun wa, ki o si busi fun wa; Ki o si se oju Re ki o mole si wa lara”.

Psalm 67:1

 

 

Mo so pelu Igbagbo wipe

“Oju Olorun yio ma ba mi lo ninu irin ajo aye mi gbogbo, beni Oluwa yio si bukun fun mi lopolopo.

Ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply