ISOTELE  ALAAFIA  FUN  OSE  YI.

Bibeli wipe “Ran owo re lati oke wa, yo mi, ki o si gba mi kuro ninu omi nla, li owo awon omo ajeji”  Psalm 144:7

            Mo so pelu igbagbo wipe “Olorun yio na owo Re latokewa, yio si gba mi kuro lowo aponiloju, yio da si oro aye mi ati ebi mi   ni Oruko Jesu Kristi.  Amin.

Leave a Reply